НАЧАЛО · МНЕНИЕТО · ОНЛАЙН · РЕСУРСИ · ПРОТЕСТ · ВЪЗРАЖЕНИЕ · ПОДПИСКА · ЛИЧНИ ИСТОРИИ · ЗА НАС


НЕ на съседската намеса в личния живот!


КАМПАНИЯТА НИ УСПЯ!!!
Благодарим на всички, които ни подкрепиха!


Борим се срещу нарушаването на човешките права, неприкосновеността на частната собственост и опитите на държавата да бяга от отговорност, когато не може да се справи с даден проблем.

Организираме кампания срещу Чл.6, ал.1, т.6 и Чл.11, ал.1, т.10, буква "л" от приетия на второ гласуване в Комисия по правните въпроси
Законопроект за Управление на Етажната Собственост (Доклад 853-03-60/28.07.2008 от заседание на 17.07.2008 - в уебсайта на НС), а именно:

...
Задължения на собствениците и обитателите
Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да:

6. не отглеждат животни в своите самостоятелни обекти без съгласието на непосредствените си съседи, с изключение на такива, които се отглеждат в клетки или аквариуми;
...

Правомощия на общото събрание
Чл. 11. (1) Общото събрание:

10. приема решения и за:

л) даване на съгласие за отглеждане на животни в етажната собственост.


МНЕНИЕТО НИ


ПРОТЕСТЪТ


ВЪЗРАЖЕНИЕТО до институциите


ПОДПИСКАТА


ЛИЧНИ ИСТОРИИ
' Искам да попитам големите умове, измислили поредния бисер: това че в момента зад нашата кооперация строят друга,
от която спокойно ще мога да се здрависвам с комшиите през терасата, не е ли съседска намеса в личния ми живот?
И ако някой съсед, на който например мързелът му пречи да работи, но не и да бълва злоба каже, че не желае
да задържа котарака си, който тринайста година живее с нас, децата ми се родиха след него и израстнаха с него
и всяка вечер спят с него, какво да го направя /котарака/? Може би да го приспя най-хуманно?
А какво да обясня на децата си - къде им е приятелчето?
И как от тук нататък да ги възпитам и науча, че трябва да бъдат добри? '

Деница, Пловдив

КОИ СМЕ НИЕ