НАЧАЛО · МНЕНИЕТО · ОНЛАЙН · РЕСУРСИ · ПРОТЕСТ · ВЪЗРАЖЕНИЕ · ПОДПИСКА · ЛИЧНИ ИСТОРИИ · ЗА НАС


НЕ на съседската намеса в личния живот!


КАМПАНИЯТА НИ УСПЯ!!!
Благодарим на всички, които ни подкрепиха!


Борим се срещу нарушаването на човешките права, неприкосновеността на частната собственост и опитите на държавата да бяга от отговорност, когато не може да се справи с даден проблем.

Организираме кампания срещу Чл.6, ал.1, т.6 и Чл.11, ал.1, т.10, буква "л" от приетия на второ гласуване в Комисия по правните въпроси
Законопроект за Управление на Етажната Собственост (Доклад 853-03-60/28.07.2008 от заседание на 17.07.2008 - в уебсайта на НС), а именно:

...
Задължения на собствениците и обитателите
Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да:

6. не отглеждат животни в своите самостоятелни обекти без съгласието на непосредствените си съседи, с изключение на такива, които се отглеждат в клетки или аквариуми;
...

Правомощия на общото събрание
Чл. 11. (1) Общото събрание:

10. приема решения и за:

л) даване на съгласие за отглеждане на животни в етажната собственост.


МНЕНИЕТО НИ


ПРОТЕСТЪТ


ВЪЗРАЖЕНИЕТО до институциите


ПОДПИСКАТА


ЛИЧНИ ИСТОРИИ
' Ходих в нашата община да си платя данък "куче" - исках да си живеем законно. Гледаха ме като извънземна...
само дето не ми се изсмяха в лицето, че съм такава будала... така или иначе, вече съм декларирала, че имам куче.
Влезе ли законът в сила - трябва да гоня "комшуто", дето ми дължи пари, за да ми разреши да имам куче...
Ами ако не иска?! Или ако иска нещо в замяна...? Завеждам дело - чудесно,
датата се насрочва след 6 месеца. До тогава кучето си в клетка ли да го държа?! '

Ралица, София

КОИ СМЕ НИЕ