НАЧАЛО · МНЕНИЕТО · ОНЛАЙН · РЕСУРСИ · ПРОТЕСТ · ВЪЗРАЖЕНИЕ · ПОДПИСКА · ЛИЧНИ ИСТОРИИ · ЗА НАС


НЕ на съседската намеса в личния живот!


КАМПАНИЯТА НИ УСПЯ!!!
Благодарим на всички, които ни подкрепиха!


Борим се срещу нарушаването на човешките права, неприкосновеността на частната собственост и опитите на държавата да бяга от отговорност, когато не може да се справи с даден проблем.

Организираме кампания срещу Чл.6, ал.1, т.6 и Чл.11, ал.1, т.10, буква "л" от приетия на второ гласуване в Комисия по правните въпроси
Законопроект за Управление на Етажната Собственост (Доклад 853-03-60/28.07.2008 от заседание на 17.07.2008 - в уебсайта на НС), а именно:

...
Задължения на собствениците и обитателите
Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да:

6. не отглеждат животни в своите самостоятелни обекти без съгласието на непосредствените си съседи, с изключение на такива, които се отглеждат в клетки или аквариуми;
...

Правомощия на общото събрание
Чл. 11. (1) Общото събрание:

10. приема решения и за:

л) даване на съгласие за отглеждане на животни в етажната собственост.


МНЕНИЕТО НИ


ПРОТЕСТЪТ


ВЪЗРАЖЕНИЕТО до институциите


ПОДПИСКАТА


ЛИЧНИ ИСТОРИИ
' Омръзна ми , омръзна ми вече! ще се побъркам.... сега и това. Какъв е този абсурден закон ?! не мога да разбера.
Не стига, че бабите който живеят до и над нас по цял ден се събират и обсъждат, как можело да живея с приятеля си
на семейни начала, че така не се правело и други подобни, постоянно имат наглостта да ми го казват....
а сега, като си взехме коте, казват, че щяло да "опикае" стълбището и ще им пречи...
Та ние даже не го пускаме от апартамента, а и тя е толкова кротка....
Как ще се боря срещу тях когато този закон взеле в сила? '

Мария Т., София

КОИ СМЕ НИЕ