НАЧАЛО · МНЕНИЕТО · ОНЛАЙН · РЕСУРСИ · ПРОТЕСТ · ВЪЗРАЖЕНИЕ · ПОДПИСКА · ЛИЧНИ ИСТОРИИ · ЗА НАС


НЕ на съседската намеса в личния живот!


КАМПАНИЯТА НИ УСПЯ!!!
Благодарим на всички, които ни подкрепиха!


Борим се срещу нарушаването на човешките права, неприкосновеността на частната собственост и опитите на държавата да бяга от отговорност, когато не може да се справи с даден проблем.

Организираме кампания срещу Чл.6, ал.1, т.6 и Чл.11, ал.1, т.10, буква "л" от приетия на второ гласуване в Комисия по правните въпроси
Законопроект за Управление на Етажната Собственост (Доклад 853-03-60/28.07.2008 от заседание на 17.07.2008 - в уебсайта на НС), а именно:

...
Задължения на собствениците и обитателите
Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да:

6. не отглеждат животни в своите самостоятелни обекти без съгласието на непосредствените си съседи, с изключение на такива, които се отглеждат в клетки или аквариуми;
...

Правомощия на общото събрание
Чл. 11. (1) Общото събрание:

10. приема решения и за:

л) даване на съгласие за отглеждане на животни в етажната собственост.


МНЕНИЕТО НИ


ПРОТЕСТЪТ


ВЪЗРАЖЕНИЕТО до институциите


ПОДПИСКАТА


ЛИЧНИ ИСТОРИИ
' Имам ГОЛЯМО куче и МАЛКО дете, живея под НАЕМ в тиха кооперация пренаселена с ВЪЗРАСТНИ хора.
Имам огромни проблеми със съседите си - пречи им ДЕТЕТО!!! След обявлението за този закон домоуправителя
ми обясни любезно, че ще го използват срещу мен и чрез кучето ми ще се отърват и от мен и от сина ми,
който тропа, смее се силно, свирка си по стълбите и пее в банята!
О, забравих- понякога като има буря-плаче силно през нощта и ги буди !!!
Това е жив пример какво може да се случи на нормални хора, с нормални деца, поради недоброжелателни съседи!!
Изкушавам се да употребя думата "изкуфели"!!! Против съм да се дават правомощия в ръцете на всякакви хора!
Не може така! Може да има много справедливо изгонени, но дори заради един свестен - не би било честно!!
Не бива да се разглеждат нещата само от собствената ни гледна точка - всеки има своята истина!!
Такива забрани трябва да се регламентират с правила- ако ще те гонят, трябва да има причина и тя да не е
"аз не бих гледал куче или котка и затова и ти няма да гледаш".
Дом-съветите не бива да са законодателни органи!! Комунизма отмина отдавна!! '

А. Б., София

КОИ СМЕ НИЕ