НАЧАЛО · МНЕНИЕТО · ОНЛАЙН · РЕСУРСИ · ПРОТЕСТ · ВЪЗРАЖЕНИЕ · ПОДПИСКА · ЛИЧНИ ИСТОРИИ · ЗА НАС


НЕ на съседската намеса в личния живот!


КАМПАНИЯТА НИ УСПЯ!!!
Благодарим на всички, които ни подкрепиха!


Борим се срещу нарушаването на човешките права, неприкосновеността на частната собственост и опитите на държавата да бяга от отговорност, когато не може да се справи с даден проблем.

Организираме кампания срещу Чл.6, ал.1, т.6 и Чл.11, ал.1, т.10, буква "л" от приетия на второ гласуване в Комисия по правните въпроси
Законопроект за Управление на Етажната Собственост (Доклад 853-03-60/28.07.2008 от заседание на 17.07.2008 - в уебсайта на НС), а именно:

...
Задължения на собствениците и обитателите
Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да:

6. не отглеждат животни в своите самостоятелни обекти без съгласието на непосредствените си съседи, с изключение на такива, които се отглеждат в клетки или аквариуми;
...

Правомощия на общото събрание
Чл. 11. (1) Общото събрание:

10. приема решения и за:

л) даване на съгласие за отглеждане на животни в етажната собственост.


МНЕНИЕТО НИ


ПРОТЕСТЪТ


ВЪЗРАЖЕНИЕТО до институциите


ПОДПИСКАТА


ЛИЧНИ ИСТОРИИ
' Поредното събиране на входа да обсъждаме дали да изключваме парното или не. Всяка година го провеждаме,
засега все се събираме достатъчно да не го изключваме. Домоуправителя, обач,е всяка година вдига луди скандали,
че не бил длъжен заради нас да плаща по-скъпа инсталация. Влязохме в личен конфликт по този въпрос вчера.
Първите му думи като ме видя днес, бяха: "Моля се закона за етажната собственост да влезе по скоро,
да ти изхвърля кучето, да се научиш как да се държиш!" ... '

С. Н., София

КОИ СМЕ НИЕ